فصل ۲ - دینامیک و حرکت دایره ای (ریاضی)

فصل ۲ - دینامیک و حرکت دایره ای (ریاضی)


فیزیک (۳) پایه دوازدهم - فصل ۲ - دینامیک و حرکت دایره ای (ریاضی)

فیزیک (۳) پایه دوازدهم - فصل ۲ - دینامیک و حرکت دایره ای (ریاضی)

دینامیک شاخه ای از مکانیک است که  درباره حرکت و سکون اجسام با ذکر علت صحبت می کند و اولین دانشم..

20,000تومان

نمایش 0 تا 0 از 0 (0 صفحه)