سخن گردآورنده


از زبان گردآورنده بشنوید

حکیمی را پرسیدند تربیت مهم است یا تعلیم و تربیت. پاسخ داد : اصالت مهمتر است.
آنگاه بیشتر سخن گفت
آن کس که میرود بی آنکه بداند کجا میرود، گمراه است.
و آن کس که میداند بی آنکه بداند کجا میرود، نادان است.

پس چه خوب است رهروانی باشیم که توشه به مقصد برسانیم.

 

رهرو آن نیست گهی تند و گهی خسته رود
رهـرو آن است که آهستـه و پیـوسته رود


در پایان از استادان محترم و عزيزم جناب آقای دكتر مرحوم نعمت الله گلستانيان و دكتر محمود بهار كه در تربيت دانشجويان رشته فيزيك این مرز و بوم و همچنين در رشد دانش فيزيك كشور نقش بسزايي داشته اند تشكر و قدرداني مي کنم.انشاالله عاقبت بخیر باشیم.

قاسمعلی میرزائی